Close

Choose your region

Menu

Ymunwch â’r mudiad

Fill in the form below to join The Daily Mile movement!

Your school will receive the latest free resources from The Daily Mile Foundation, including a Starter Pack delivered straight to your inbox to help you kick-start your Daily Mile journey.

Please double check your details are correct before clicking submit to receive your starter pack, rewards and updates.

Good luck and happy running!

Enw'r Filltir Ddyddiol yn eich ysgol / meithrinfa

Nifer y disgyblion sy'n mynychu eich ysgol

Dyma lle caiff eich cylchlythyrau tymhorol eu hanfon

Cadarnhewch eich bod yn fodlon derbyn eich pecyn am ddim i ddechreuwyr a chael cyfathrebiadau parhaus gan Dîm y Filltir Ddyddiol.

Dechreuwch deipio a dewis eich cyfeiriad ysgol o'r awgrymiadau awtogwblhau ar fap Google er mwyn sicrhau bod pin eich ysgol wedi'i ddangos yn gywir ar y map cyfranogi.

Llinell Cyfeiriad 1

Llinell Cyfeiriad 2

Llinell Cyfeiriad 3

Tref / Dinas

Sir

Côd post

I confirm that I'm happy for all data provided in this form to be used by The Daily Mile for map data, statistical data and analysis. For more information, view our terms and conditions.

Gwiriwch eich cyflwyniad