Close

>Choose your region<

INEOS logo
Menu

Ymunwch â’r mudiad

Fill in the form below to join The Daily Mile movement!

Your school will receive the latest free resources from The Daily Mile Foundation, including a Starter Pack delivered straight to your inbox to help you kick-start your Daily Mile journey.

Please double check your details are correct before clicking submit to receive your starter pack, rewards and updates.

Good luck and happy running!

Enw'r Filltir Ddyddiol yn eich ysgol / meithrinfa

Nifer y disgyblion sy'n mynychu eich ysgol

Dyma lle caiff eich cylchlythyrau tymhorol eu hanfon

Mae gennych hefyd yr opsiwn i ddarparu dau gyfeiriad e-bost ychwanegol ar gyfer cysylltiadau staff yn eich lleoliad. Sicrhewch fod gennych ganiatâd yr aelodau hyn o staff i wneud hynny. Am ragor o wybodaeth edrychwch ar ein polisi preifatrwydd lle byddwch yn cael mwy o wybodaeth am ble, sut a pham rydym yn storio eich data.

Dechreuwch deipio a dewis eich cyfeiriad ysgol o'r awgrymiadau awtogwblhau ar fap Google er mwyn sicrhau bod pin eich ysgol wedi'i ddangos yn gywir ar y map cyfranogi.

Llinell Cyfeiriad 1

Llinell Cyfeiriad 2

Llinell Cyfeiriad 3

Tref / Dinas

Sir

Côd post

Cadarnhewch eich bod yn fodlon derbyn eich pecyn am ddim i ddechreuwyr a chael cyfathrebiadau parhaus gan Dîm y Filltir Ddyddiol.

I confirm that I'm happy for all data provided in this form to be used by The Daily Mile for map data, statistical data and analysis. For more information, view our terms and conditions.

Helo, rydyn ni wedi sylwi nad ydych chi wedi dewis IE i dderbyn ein Pecyn Croeso a chyfathrebiadau gan The Daily Mile & Partners. Mae hynny’n iawn ond roeddem ni eisiau eich gwneud chi’n ymwybodol cyn i chi symud ymlaen, diolch.

Gwiriwch eich cyflwyniad