Map Cyfranogi

Yma fe welwch y nifer cynyddol o ysgolion sy’n cymryd rhan yn y fenter ar draws y wlad!

Rydym yn creu cymuned gefnogol o ysgolion The Daily Mile a’n gobaith yw, un dydd, y caiff pob plentyn gyfle i gwblhau The Daily Mile fel rhan o’u haddysg gynradd.

Os hoffech ddysgu mwy, cofiwch gysylltu â ni.

Ydych chi’n athro/awes? Os yw’ch ysgol chi’n gwneud Milltir Ddyddiol ond heb gael ei nodi yma, llenwch ein ffurflen Cyfrannu i’r Map!

 

(Nodwch os gwelwch yn dda, y gall gymryd rai dyddiau i bìn eich ysgol ymddangos)