Pam ei fod yn gweithio

Mae The Daily Mile yn gweithio i blant, athrawon ac ysgolion, ac yn cefnogi hawl plant i gael plentyndod iach a hapus.

Mwy i archwilio

Helpu ysgolion i fodloni gofynion y llywodraeth:

 Mae’n darparu chwarter o’r 60 munud o weithgarwch corfforol dyddiol i blant sy’n cael ei argymell yng nghanllawiau Prif Swyddogion Meddygol y DU

 Wedi profi i fod yn gynaliadwy (drwy’r flwyddyn gron)

 Mae’n digwydd yn ddiogel o fewn amgylchedd yr ysgol (asesu risg wedi digwydd)

 Cysylltu’n rhwydd gyda’r cwricwlwm

 Hyrwyddo Iechyd a Llesiant mewn ysgolion

 Cefnogi cyfranogiad ehangach mewn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol

 

Sut mae The Daily Mile yn bodloni anghenion plentyndod:

 Gwella’r gallu i ganolbwyntio

 Gwella ymddygiad yn y dosbarth

 Gwella cyrhaeddiad

 Gwella  hunaneffeithiolrwydd personol

 Mae’n 100% gynhwysol (pob plentyn yn llwyddo)

 Mae’n syml ac am ddim

 Mae’n helpu i gynnal pwysau iach

 Mae’n cefnogi datblygiad esgyrn a chyhyrau iach

 Mae’n gwella gwytnwch plant a’u hiechyd cardio-metabolaidd