10 Top Tip

Darganfyddwch 10 top tip Elaine i lwyddiant The Daily Mile!

Mwy i archwilio

10 Top tip Elaine i ysgolion

Mae The Daily Mile yn hawdd ei weithredu ac yn hwyl i’w wneud.  Yn fy mhrofiad i, mae hyd yn oed y plant sy’n amharod i gymryd rhan mewn Addysg Gorfforol yn hapus i gymryd rhan yn The Daily Mile.  Dylai plant ag anawsterau mudoledd gael eu cefnogi yn llawn i gymryd rhan hefyd.  Dyma fy 10 top tip ar gyfer dechrau The Daily Mile eich hunain!

1 Cadwch e’n syml – gwrthodwch y demtasiwn i or-gymhlethu pethau!  Dylai The Daily Mile fod yn hwyl ac yn gynaliadwy, er mwyn gwella iechyd a lles y plant.

2 Gwnewch asesiad risg – i sicrhau bod The Daily Mile yn ddiogel ar gyfer bob plenty.

3 Wrth farcio eich milltir, crëwch nifer o lapiau llai i gadw’r cwrs yn llawn hwyl ac yn ddeniadol.  Mae hyn yn caniatáu i blant redeg mor bell ag y maent yn medru mewn 15 munud.

4 Mae angen i blant wybod nad cystadleuaeth mohono – mae nifer yn cerdded a rhedeg, yn enwedig ar y dechrau.

5 Mae’n hollol gynhwysol – sicrhewch fod bob plentyn allan yn yr awyr iach gyda’u ffrindiau.

6 Genwch e bob dydd – neu bydd plant yn ei weld yn rhy anodd, a ni fyddant yn mwynhau’r holl fanteision.

7 Ewch allan ym mhob tywydd! Gall blant wisgo siaced neu beidio, wnawn ni ddim toddi – byddan nhw’n mwynhau ymwneud â’r elfennau.

8 Does dim angen cynhesu fyny na lawr na newid dillad.

9 Gwenwch eich The Daily Mile pan mae’n eich siwtio chi – gwnewch e’n rhan o’ch diwrnod dysgu.

10 Gwenwch gysylltiad â’r dosbarth – mae’n medru bod yn hwyl cysylltu The Daily Mile gyda’r cwricwlwm.